Flere funksjoner

I tillegg til å være kirke, velferdskontakt og butikk for sjømennene, fungerte sjømannskirken i Willemstad også som norsk konsulat fra andre halvdel av 1970-årene. Å være både kirke og konsulat viste seg å være en hensiktsmessig kombinasjon, og vitner om et tilstedeværende samarbeid mellom Sjømannskirken og norske myndigheter. Utnevnt som visekonsul av utenriksministeren, fikk sjømannspresten myndighet til å avmønstre norske sjøfolk. Inntektene fra konsulatvirksomheten kom også til å utgjøre en god ekstrainntekt til kirkens driftsregnskap.

Etter at sjømannskirken på Aruba ble lagt ned i 1976 og en ny stor oljetankterminal ble åpnet på Bonaire, kom også sjømannspresten på Curaçao til å fungere som reiseprest til disse to øyene med relativt regelmessige besøk.

Del