Hvalfangst og mosquitofart

Sjømannskirken etablerte seg på Curaçao like før andre verdenskrig, og i denne tidlige perioden var norske hvalfangere ofte innom kirken. Den norske hvalfangstflåten var i slutten av 1930-årene ledende på sitt felt, med over 100 hvalfangstbåter. Av totalt 40 hvalkokerier på verdensbasis, var 13 av disse norske. Fram til 1960 ble det drevet hvalfangst i Sørishavet, og hvalbåtene var innom Curaçao for å bunkre på vei til og fra feltene.

Curaçao var samtidig en tradisjonell oljehavn, og det var mange norske skip som deltok i «mosquitofarten» – frakting av råolje med mindre fartøy fra Venezuelas oljefelter til raffineriene på Curaçao. Norske og andre skandinaviske tankskip tok også del i arbeidet med å frakte oljen videre fra Curaçao, i tillegg til annen stykkgodstrafikk.

Del