Kilder

Kilder

  • Bud og hilsen 1949
  • Edvard Pettersen og Hans Brundtland: Vi som dro til sjøs – norske sjøfolks opplevelser fra etterkrigstiden, 2002
  • «Våre stasjoner, hefte 2», Den norske sjømannsmisjonen 1980
  • Årbøker 1955–1969; 1970–1981
Del