Nedgangstider

Norsk og skandinavisk skipsfart på Curaçao toppet seg i slutten av 1950-årene og på begynnelsen av 1960-årene. 1960 var toppåret med over 1102 norske anløp på øya. Men mot slutten av 1960-årene var imidlertid den norske trafikken betydelig redusert. Nedgangen fortsatte gjennom 1970-årene, og i 1981 var antallet norske skip så lavt som 131. Dette hang sammen med en generell nedgang i den norske skipsfarten, og rasjonaliseringstiltakene etter skipsfartskrisen i 1973 som skapte store utfordringer for Sjømannskirkens virksomhet.

Selv om turisme og cruisetrafikk skjøt fart utover 1970-årene, og i 1982 utgjorde nesten 40 prosent av de norske skipsanløpene i Willemstad, var ikke dette nok til å holde virksomheten ved sjømannskirken i gang. 13. november 1983 ble det derfor vedtatt å innstille arbeidet på Curacao, og et lite stykke karibisk kirkehistorie var dermed over.

Del