Fra sjøfolk til ex pats

Både sjømannskirken og Dubai har utviklet seg mye siden midten av 1970-årene. Dubai har gått fra å være en liten ørkenstat til en verdensmetropol. Sjømannskirken har på sin side også endret karakter. Da kirken ble grunnlagt skulle den betjene norske sjømenn som seilte inn og ut av Persiagulfen. I dag besøkes kirken i hovedsak av nordmenn som bor og jobber i regionen, såkalte expatriates eller expats. Antallet norske sjømenn som kommer til Persiagulfen har gått kraftig ned siden 1970-årene, men på samme tid har antallet nordmenn som jobber i regionen økt betraktelig. Siden tidlig i 1990-årene har antallet norske bedrifter i regionen mangedoblet seg, og bare i Dubai bodde det per 2013 ca. 900 nordmenn.

Sjømannskirken i Dubai har helt siden den ble åpnet hatt sterke støttespillere fra det skandinaviske næringslivet i regionen. Dette kan ses som en naturlig utvikling siden de som arbeider i regionen og familiene deres, er de ivrigste brukerne av kirken.

Del