Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda 

Kilder

Ankeret nr. 2/2011

Bud & Hilsen nr. 5/1988

Leif Magne Gramstad: «Sheiken måtte overtales før innvielsen», Ankeret Nr. 2/2011

Bjørn Johanson: Kirke i verdens hverdag. Bergen 1989

Sjømannskirkens årbøker 1970–1981; 1983–1993; 1994–2002

Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013

Del