Kirken i dag

I en region som stadig er i endring, representer sjømannskirken en kontinuitet for nordmenn i Dubai. Kirken danner et naturlig sentrum for det norske miljøet med sine ukentlige arrangementer. Tre ganger i uken spilles det innebandy, og hver tirsdag morgen er det trim i bassenget. På lørdagen er det gudstjeneste, og på store dager som 17. mai er det alltid arrangementer på kirka. Dametreffet har også i lang tid vært en svært viktig sosial arena for de mange hjemmeværende kvinnene i byen, og en gang i uken er det businesslunsj. Sjømannskirken kan med rette betegnes både som et sosialt, kulturelt og kirkelig sentrum for nordmenn i Dubai.  

Kirken er drevet i samarbeid med Svenska kyrkan i utlandet som har to tilsatte knyttet til arbeidet her.

Del