Tankerkrig og norske krigsskip i Persiagulfen

Dubai regnes som en rolig oase i Midtøsten, men mange av områdene rundt har vært plaget av blodige konflikter. For mange av de fastboende norske familiene betydde konfliktene usikkerhet og frykt. I en tid uten internett og smarttelefoner, ble sjømannskirken et sted å samles for å få informasjon, og søke fellesskap i spente situasjoner.

I 1980 brøt det ut krig mellom Iran og Irak, og konflikten som varte i åtte år påvirket hele regionen. Sommeren 1987 brakte med seg en voldsom eskalering av konflikten til havs, og nøytrale skip ble stadig oftere beskutt av både irakiske og iranske raketter i det som ble kalt Tankerkrigen. Det anslås at over 3000 sjøfolk mistet livet, og heller ikke norske skip ble spart. Norske skip fortsatte å seile inn i Persiabukten gjennom hele krigen, noe som iblant skapte sterke reaksjoner. Mange mente at norske redere gamblet med livene til sjøfolk.  

Jeg var ute i proviantgangen og hadde forlatt messa minutter før det smalt. En fosforrakett blåste dieseltanken rett til himmels, og blå stikkflammer skjøt ut av døra fra messa mot meg. Jeg ble kastet i dørken av sjokkbølgen, men underlig nok ble jeg ikke truffet av splinter, det gjorde trikkeren derimot. Etterpå så det ut som en eller annen hadde gått gjennom korridoren med boksåpner og laget kutt i skottene tvers gjennom båten. Det er en illusjon å tro du har noe beskyttelse ombord. Jernskott er som å skjære i smør. Uten englevakt hadde ikke jeg sittet her.

SJØMANN TIL BUD & HILSEN NR. 5/1988

Mange var glade og lettet da krigen var over i 1988, men allerede to år senere brøt det ut krig igjen da Irak gikk inn i Kuwait høsten 1990. En koalisjonsstyrke ledet av USA satte straks i gang en forsvarsoperasjon hvor også Norge bidro. Det norske krigsskipet Andenes ble sendt til Dubai, og mannskapet var ofte innom sjømannskirken.

Del