Den første sjømannspresten

Etter noen år ble det klart at den norske menigheten ønsket seg større frihet, og i 1897 diskuterte de mulighetene for å bryte båndene med Det norske misjonsselskap. De ønsket å organisere seg som en selvstendig menighet med en formell tilknytting til Sjømannskirken. Menigheten fikk positiv respons fra Sjømannskirken på forespørselen, og i 1901 kom tidligere sjømannsprest i Rio De Janeiro, Odmund Amdalsrud, til Durban for å utrede mulighetene for at organisasjonen kunne etablere seg på fast basis i byen. Det resulterte i at Sjømannskirken i 1907 åpnet et leseværelse i Durban, og i 1912 ble tidligere kaptein E. Salvesen tilsatt som assistent ved stasjonen. Som tidligere sjømann var Salvesen svært populær blant sjømennene, og arbeidet aktivt for deres velferd.

Da assistent Salvesen døde i 1922, omtrent samtidig som presten til den norske menigheten forlot stillingen sin i Durban, søkte menigheten igjen til Sjømannskirken. Det ble laget en avtale der Sjømannskirken skulle stå for prest dersom menigheten sørget for et årlig bidrag til prestelønnen. I 1923 startet den første sjømannspresten sitt arbeid i Durban, og løsningen med en sjømannsprest i Durban med ansvar for både sjøfolk og den lokale menigheten varte helt frem til 1960-årene. 

Del