Fortsatt satsing på Durban

Samarbeidet med Den norske lutherske menigheten varte helt til menigheten sa opp avtalen med Sjømannskirken i 1962. Sjømannskirken vurderte da om de skulle anskaffe eget kirkelokale, eller legge ned stasjonen i Durban. De vedtok til slutt å fortsette driften, og i 1965 ble det bestemt at en skulle bygge egen sjømannskirke med leseværelse i byen. Den nye kirken stod ferdig i 1967.

De kommende årene var sjømannskirken i Durban preget av et yrende liv. Mellom 1967–1975 var Suezkanalen i Egypt stengt, noe som gjorde at skipsfarten rundt Sør-Afrika tok seg kraftig opp, noe som også gjaldt norske skip. Med rundt 300 norske skipsanløp i året var det nok å gjøre for staben på sjømannskirken.

Del