Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • «Beretning om ‹Debora-ekspedisjonens› færd til Sör-Afrika slik som sjömannen James oplevet den», Norwegian emigration – The Debora Expedition. A Norwegian Colonisation Undertaking», www.salbu.co.za [lesedato 27.7.2013]
  • Ernst Hallen: Nordisk kirkeliv under sydkorset. Durban 1930
  • Bjørn Johanson: Kirke i verdens hverdag. Bergen 1989
  • Heidi Marie Lindekleiv: «Salg av Durban-kirke en skamplett», Vårt Land, vl.no, publisert 3.5.2008 [lesedato 27.7.2013]
  • Yngve Nedrebø: «Et overblikk over norsk utvandringshistorie», Digitalarkivet, digitalarkivet.uib.no, [lesedato 27.7.2013]
  • Sjømannskirkens årbøker 1955–1969
  • Njord V. Svendsen: «Den siste hvalfanger», Bergens Tidende 24.02.2007

Del