Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 1/2008
  • Sjømannskirkens årbøker 1964–1966; 1970–1981.
  • «Våre stasjoner 1». Den norske Sjømannsmisjon 1980

Del