En annerledes menighet

Det er også i de store organisasjonene at mange av nordmennene i Sveits jobber. Det norske utenriksdepartementet har en fast delegasjon i Genève, og i tillegg finnes det både norske studenter og en del norsk næringsliv i Sveits.

For nordmenn i Sveits er sjømannskirken blitt en viktig kulturell, sosial og religiøs arena. I tillegg til kirkelige handlinger har kulturelle begivenheter med innslag av både musikk og kunst blitt vektlagt. Det holdes også sosiale arrangementer som fotballkamper, valgvake, barnegrupper og kirkekaffe.

Del