En samarbeidskirke

Sjømannskirken i Genève har siden starten vært en liten kirke som har måttet arbeide tett sammen med andre lokale menigheter i området. Dette gjelder både samarbeid i form av lånte lokaler og kirker, og også felles arrangementer. Både lutheranere, de reformerte, katolikker og anglikanere er blant kirkens samarbeidspartnere, i tillegg Svenska kyrkan i utlandet.

Del