Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Sjømannskirkens årbøker 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013

Del