Temakvelder med tyngde

Sjømannskirken holder temakvelder ca. én gang i måneden – et populært arrangement blant kirkens brukere. Ettersom en i Sveits finner hovedsetet for en rekke FN-kontorer som ILO og WHO, et av to EFTA-hovedkontor, Verdens økonomiske forum og verdens største senter for kjerneforskning – CERN, har sjømannskirken hatt mulighet til å invitere verdens fremste diplomater og forskere til å holde foredragene.

Del