Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 9/1947; nr. 10/1947; nr. 15/1948
  • Sjømannskirkens årbok 1950
  • Sjømannskirkens årbøker 1955–1969
  • Heftet «Våre stasjoner 1». Den norske Sjømannsmisjon 1980

Del