Andre verdenskrig

Glasgow ble under andre verdenskrig en av de viktigste allierte havnebyene. Norsk skipstrafikk på Glasgow økte, og til enhver tid kunne en finne rundt 1000 norske sjøfolk i byen. I tillegg kom mange andre eksilnordmenn til Glasgow i begynnelsen av krigen. I 1941 tok derfor Sjømannskirken opp igjen virksomheten her, med den lille havnebyen Greenock som fast bistasjon.

Det var assistent Ingvald Henriksen som ble Sjømannskirkens utsendte. Han fikk leid lokaler i Christian Institute på 70 Bothwell Street. Da sjømannsprest Leif Brunvand ankom fra Leith i 1941 for å overta arbeidet, flyttet Henriksen til Greenock og fortsatte arbeidet der.

Etter noen måneder fikk Sjømannskirken leie en etasje i «Recreation Centre for Allied Seamen» på 297 Argyle Street. I 1944 da den britiske marinen overtok hele Recreation Centre, måtte sjømannskirken flytte et kvartal lenger ned i gaten, til 351 Argyle Street. Her holdt de til i fjerde etasje, med felles inngang med Seven Seas Club som var drevet av British Sailors Society.

Etter krigens slutt ble Sjømannskirkens virksomhet i Glasgow igjen nedlagt i 1947.

Del