Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 1&2/1909; nr. 7/1910
  • Beretning om Den norske sjømannsmisjon for 1932/33, i Bud & Hilsen 1933
  • Leif Brunvand: Glimt og gløtt fra arbeidet i skotske havner. Den norske sjømannsmisjonen i krigsårene 1940–1945. Den norske sjømannsmisjons forlag, Bergen
  • Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner 1864–1914, Den norske sjømannsmissions festskrift utgit av foreningens hovedstyre. John Grieg Forlag, 1914
  • Guri Hjeltnes: Handelsflåten i krig 1939-1945. Krigsseiler. Krig, hjemkomst, oppgjør. Bind 4. Grøndahl og Dreyers Forlag, Oslo 1997


Del