Permanent virksomhet og egen sjømannskirke

I 1903 ansatte Sjømannskirken en ekstra hjelpeprest for «De skotske havner», med base i Leith. Hjelpepresten het E. R. Theisen, og dro til Glasgow for å holde gudstjenester hver søndag. Resten av ukedagene besøkte han andre havner.

I 1906 ble det opprettet et fond for å skaffe til veie midler til eget kirkebygg og leseværelse, slik at Sjømannskirken kunne drive virksomhet i Glasgow på permanent basis. Og i november 1908 ble det holdt en storstilt basar, arrangert av det skandinaviske miljøet i Glasgow for å hjelpe til med innsamlingen. Basaren ble planlagt over et og et halvt år i forveien, og var i det hele en storstilt affære. Det ble til slutt samlet inn 19 000 kroner – nok til å kjøpe en hel kirke.

I 1909 ble så hjelpepreststillingen flyttet til Glasgow, som da ble opprettet som selvstendig stasjon. Det ble imidlertid vanskelig å få tak i skikkede lokaler, og først i 1913 fikk en kjøpt en skotsk kirkebygning til formålet.

Del