Sjømenn i havnebyen Glasgow

Glasgow var en av Storbritannias viktigste og største havnebyer. Og hvordan hjelpepresten opplevde byen får vi et inntrykk av i brev han sendte til Sjømannskirkens hovedkontor i Bergen i 1910:

Det er uhyggelig mange Brændevinsudsalgssteder i disse Strøg. Hvem der drikker verst, Mænd eller Kvinder, skal jeg ikke bestemt kunne sige. Tidligere kunde man se Mødre med Spædbørn paa Armen staa ved Disken – og drikke Whisky. Skreg da Børnene, kunde de gi dem en Draabe Whisky, saa sovnet de straks. […]

Hvad jeg ovenfor har meddelt hører til de mørke Træk ved Glasgow. Men der er andre Træk, som er lyse og tiltalende. Saaledes det skotske Folks Haardførhed, dets Forretningsdyktighed og Sparsommelighed, dets Gudsfrygt og ikke ringe Offervillighed, naar det gjelder Kirker og Sygehuse, samt i det hele Institusjoner med det Formaal at øve Barmhjertighed, særlig ligeoverfor Børn. […]

I de forannævnte uhyggelige Strøg ligger »Sailors Home« og de almindelige Boardinghuse. Der ligger ogsaa det britiske Mønstringskontor, og derfor færdes her Sjømænd i Massevis af forskjellige Nationer. Her drives den skotske Mission for Glasgow sin energiske og velsignelsesrige Virksomhed blandt britiske og andre Sjømænd. Her forsøger ogsaa vi norske at gjøre vor Gjerning blandt skandinaviske Sjøfolk.

PÅ TRYKK I BUD & HILSEN NR. 7/1910

Del