Ny kirke

Etter kort tid ble det klart at barakkekirken var for liten, og en ny fløy ble derfor bygget på. Besøkstallene ved kirken økte imidlertid stadig i begynnelsen av 1950-årene, og det ble derfor bestemt at det måtte bygges ny kirke med bedre plass. Det ble samlet inn midler til kirkebyggingen både i Sverige og i Norge. Grunnsteinen ble lagt ned av kronprins Olav, og i årboken fra 1957 kan en lese hvordan kronprinsen tok seg god tid til å håndhilse på alle de 200 sjømennene som hadde møtt opp. 29. juli 1957 ble den nye sjømannskirken i Skånegata i sentrum av Gøteborg innviet.  

Norske sjøfolk, besøkende fra Norge, norske fastboende og studenter søkte til den nye sjømannskirken, og i 1960-årene var det bare sjømannskirken i New York som hadde flere besøkende. På grunn av de mange besøkende ble kirken utvidet i 1969. «Kirkoteket» var et nytt dugnadsprosjekt, hvor kirkestaben, sjøfolk i havn og den lokale menigheten gravde ut kjelleren under kirken for å lage oppholdsrom med tennisbane, skytebane, biljardbord og fotballspill.

Del