Slutt etter over 60 år

Sjømannskirken i Gøteborg fikk merke endringen i norsk skipsfart utover 1970- og 80-årene. Med færre norske sjøfolk om bord på båtene, færre skip og kortere liggetid, forsvant mange av sjøfolkene fra kirken. I tillegg ble det nærmest slutt på studentene etter at skoletilbudene i Norge ble bedre i perioden, og antallet norske fastboende gikk også ned. I 2007 var samlet besøk på sjømannskirken kommet under 14 000 – mot 95 000 besøkende i 1966.

Nedgangen i besøkstallene tvang fram driftsendringer ved sjømannskirken. Deler av «Kirkoteket» i kjelleren ble ombygget til hybler og sovesal, med tilbud om overnatting. Det norske generalkonsulatet flyttet også inn i deler av sjømannskirkens lokaler. Åpningstiden ble redusert for å tilpasses et lavere aktivitetsnivå.

Sjømannskirkens generalforsamling vedtok i juni 2011 å legge ned sjømannskirken i Gøteborg fra 1. september samme året. Reaksjonene på at Sjømannskirken skulle avslutte arbeidet sitt i byen var sterke blant de lokale nordmennene som var svært knyttet til kirken. Til slutt ble bygningen overlatt til den lokale stiftelsen Norges Hus, som per 2014 forvalter kirken og eiendommen. Sjømannskirken samarbeider med stiftelsen, og sjømannspresten i Stockholm holder regelmessig gudstjenester i kirken.

Del