Den best besøkte norske sjømannskirken

Fra den spede begynnelse i 1987 har sjømannskirken på Gran Canaria vokst til å bli organisasjonens best besøkte. I perioden 2000–2010 opplevde kirken en tidobling i antall besøkende. I 2009 var besøket kommet opp i 93 000, og i 2012 hadde besøkstallene økt ytterligere til over 100 000. Kirken stod dermed for ca. en femtedel av alle de norske sjømannskirkens totale besøk.

Sjømannskirken på Gran Canaria er også blitt en av de mest populære alternativene for nordmenn som ønsker å gifte seg i utlandet, og i 2012 giftet hele 214 par seg ved kirken.

Inntil 1996 var sjømannspresten eneste ansatt ved sjømannskirken på Gran Canaria. Da ble staben, på grunn av stadig stigende besøkstall, betydelig styrket med blant annet husmor, assistent, menighetspedagog og regnskapsmedarbeider. I 1998 fikk kirken for første gang egen diakon. Dette var viktig fordi behovet for hjemme- og sykebesøk var stort på Gran Canaria. I tillegg hadde kirken mange sosialsaker, og med egen diakon ble det enklere å nå ut til de mange som trengte hjelp. Per 2014 har sjømannskirken over 10 årsverk, og har både norske og lokalt ansatte.

Det vokste tidlig frem en svært levende og aktiv menighet rundt sjømannskirken, og mange involverte seg gjennom frivillig arbeid. I 2009 viste tallene at over 150 frivillige hadde nedlagt over 10 000 arbeidstimer ved kirken det året – tilsvarende over fem årsverk.

Selv med ombygginger i 1998, 2001 og 2002 var kapasiteten på sjømannskirken allerede fra 1990 sprengt. Høsten 2008 flyttet endelig sjømannskirken inn i nye og større lokaler på strandpromenaden i Arguineguín.

Del