Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 3/1988; nr. 3/1989; nr. 4/1989; nr. 5/2006
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Gran Canaria, www.sjømannskirken.no [lesedato 26.7.2013]
  • Sjømannskirkens årbøker 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013

Del