Puerto Rico og Arguineguín

I 1988 vedtok Sjømannskirken å etablere fast virksomhet på Gran Canaria med Rune Birkeland som første sjømannsprest i fulltidsstilling. Sjømannskirkens første lokaler på Gran Canaria åpnet høsten 1989. Det var et leseværelse i Puerto Rico, drevet sammen med Svenska kyrkan i utlandet. Samme høst ble det også åpnet leseværelse i Arguineguín. I 1990 kjøpte organisasjonen en villa sentralt i Arguineguin som ble innredet til sjømannskirke, med plass til både prestebolig og kontor.
Et vidstrakt prestegjeld
Selv om mesteparten av aktivitetene ble avholdt på den nye sjømannskirken, drev kirken også arbeid rundt om på øya. Gudstjenester ble i høysesongen holdt i den katolske kirken i Arguineguin. Dessuten var det gudstjenester i Puerto Rico, på den norske skolen, i St. Olavskapellet i Las Rosas og i Templo Ecomenico i Playa des Ingles.  

Det første året besøkte sjømannsprest Birkeland også Lanzarote, som hadde et stort miljø med nordmenn som bodde på øya deler av eller hele året. Høsten 1989 åpnet en egen sjømannskirke her.

Del