Åpnet eget leseværelse

Den skandinaviske trafikken på Grangemouth økte mot slutten av århundret, og det ble derfor bestemt at assistenten ved sjømannskirken i Leith, Petter Jacob Sørensen, skulle åpne leseværelse i havnebyen på permanent basis. Tilholdsstedet ble som før i Seamen's Bethel. Leseværelset i Grangemouth ble definert som bistasjon til sjømannskirken i Leith.

I 1911 fikk Sjømannskirken nye lokaler i Grangemouth. I 1912 var havnebyen besøkt av over 700 skandinaviske skip, hvorav over 400 var norske. Besøket på leseværelset var godt, og det ble holdt både søndagsmøter, oppbyggelsesmøter, ungdomsmøter og fester.

Del