Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 9/1913; nr. 11/1914
  • Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne i dens første 25 Aar, 1864–1889, Et festskrift udgivet af Foreningens Hovedbestyrelse, John Griegs Boktrykkeri 1889
  • Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner 1864–1914, Den norske sjømannsmissions festskrift utgit av foreningens hovedstyre. John Grieg Forlag, 1914

Del