Et utfordrende arbeid

Å etablere seg i Gravesend var et sjansespill, det var Sjømannskirken klar over fra starten. Gravesend lå på sørsiden av Themsen, men de aller fleste norske skipene la til ved nordsiden i oljehavnene. Spørsmålet var derfor hvor mange av sjøfolkene som ville finne veien til leseværelset. Sjømannsprest i London, Johannes Smidt, forteller:

«Avstandene bevirker, at sjøfolkene for en væsentlig del maa hentes og bringes i biler eller baater. For tankskibenes vedkommende blir det at koncentrere alt om det ene skib, den korte tid det er inde, og søke at skaffe dem som man faar med sig, en oplevelse for en dag som der kan leves paa i de lange dager senere. Det blir et krevende og stort arbeide. Skal det lykkes, maa mange være med at bære det. Det kræves dog mer end nogenside før, at Norges kristne slaar vakt om havets sønner».

(Bud & Hilsen nr. 9/1929)

Det viste seg imidlertid at avstandene ble for store, og få sjøfolk tok turen til leseværelset i Gravesend. Leseværelset ble derfor nedlagt i 1937, og virksomheten flyttet til Stanford-le-Hope.

Del