Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Leif Brunvand (red.): Hilsen fra sjømannsmisjonens virke i Skottland (In co-operation with the British Council), årganger 1–5, 1940–1945
  • Leif Brunvand: Glimt og gløtt fra arbeidet i skotske havner. Den norske sjømannsmisjonen i krigsårene 1940–1945. Den norske sjømannsmisjons forlag, Bergen
  • Guri Hjeltnes: Handelsflåten i krig 1939-1945. Krigsseiler. Krig, hjemkomst, oppgjør. Bind 4. Grøndahl og Dreyers Forlag, Oslo 1997
Del