I lys lue

I løpet av en dramatisk halvtime natten mellom 28. og 29. august i 1915 brant sjømannskirkens leseværelse i Gulfport til grunnen. Assistent Ingebrigt Johannesen, som hadde gått til sengs sammen med sin familie klokken 10 på kvelden, våknet av et smell ved midnatt. Han styrtet ned og fant hele kirkelokalet i lys lue. Det brant så godt at det var så vidt konen og barna rakk å komme seg ned. Johannesen derimot måtte holdes tilbake av noen politikonstabler som var kommet til stedet, han ville inn i infernoet for å hente ut verdisaker.

Heldigvis var kapellet forsikret, og takke være god hjelp – blant annet fra assistentene ved sjømannskirken i Mobile, som begge var tømmermenn – ble det i løpet av tre måneder reist en nytt, større og mer hensiktsmessig kapell på tomten for en minimal merutgift.

De siste årene av første verdenskrig [link til tidslinjepunkt 1914] vokste imidlertid New Orleans fram som USAs nest største sjøfartsby, etter New York. Trafikken på de andre havnene i Gulfområdet skrumpet inn, og i 1921 ble derfor stasjonen i Gulfport nedlagt og kirken solgt.

Del