Kilder

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 20/1912; nr. 21/1915; nr. 2/1916; nr. 5/1916; nr. 12;1919.
  • «Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner» i 50 aar 1864–1914. Festskrift utgit av foreningens hovedstyre. John Griegs boktrykkeri, Bergen 1914
  • Vilhelm Vilhelmsen: Den norske sjømannsmisjonen i 75 år, 1864–1939. Utgitt av foreningens hovedstyre. J. D. Beyer boktrykker, 1939
Del