Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • «Den norske sjømannsmisjon 1939–1946» i Bud & Hilsen 1946
  • Guri Hjeltnes: Handelsflåten i krig 1939-1945. Sjømann. Lang vakt. Bind 3. Grøndahl og Dreyers Forlag, Oslo 1995
  • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk sjømannsmisjon i hundre år, 1864–1964. Den norske sjømannsmisjons forlag 1964
Del