Etterkrigstiden

Etter at freden kom til Hamburg, ble vondt til verre for mange. Også for sjømannskirken i Hamburg ble det en vanskelig tid. Da den unge Odd Knævelsrud (1946–1951) tok jobben som sjømannsprest i det utbombede Hamburg rett etter andre verdenskrig kom han til et samfunn i ruiner og en sivilbefolkning i dyp krise. Folk frøs og sultet i hjel rundt ham. Men instruksen han hadde fått fra Sjømannskirken var klart – nordmenn, ingen nazister. Oppdraget var å ta seg av norske sjømenn i Hamburg, samt sørge for forsyninger av tran, fisk og mat til eldre nordmenn i byen. Dersom det ble noe til overs, kunne tyske «onkler» som hadde vært gode mot norske fanger, tilgodeses. Rasjonene skulle gå til spesielt utvalgte.

Det gikk snart opp for den unge presten at det var umenneskelig å skille mellom gode og mindre gode, nordmenn eller tyskere, nazister eller motstandsfolk. Han begynte derfor å arbeide for å skape oppmerksomhet rundt den humanitære krisen i Tyskland hjemme i Norge. «Man skulle tro at dette tross alt var perifere ting for en sjømannsprest. Hans arbeidsmark er blant sjøfolkene. Men for det første kan man ikke leve midt i et folk som holder på å gå under uten å ta noen av dets lidelser inn over seg – ellers kunne man ikke være en kristen.», bemerket han i årsrapporten for arbeidet på sjømannskirken i 1948. Menighetene hjemme i Norge svarte på sjømannsprestens oppmodinger og satte i gang innsamlingsaksjoner over hele landet til de nødlidende i Tyskland. Innsamlingsaksjonen ble starten på nødhjelpsorganisasjonen Kirkens Nødhjelp.

I tillegg var den norske menigheten i Hamburg dypt splittet mellom de som hadde støttet nazistene, og de som hadde jobbet mot dem. Bedre ble det ikke når tusenvis av norske kvinner som hadde hatt tyske kjærester eller ektemenn kom til Tyskland etter krigen. Flere var blitt ydmyket på det kraftigste i Norge, mishandlet og fratatt sitt norske statsborgerskap. Også i Hamburg møtte disse jentene først en kald skulder, men etter et par år ble de en viktig og integrert del av menigheten.

Del