Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Carl Huitfeldt: Gullfisk og haier. Oslo 1929
  • Hans-Joachim Bentfeldt: I troens gode strid, Hamburg, 1997
  • Bjørn Johanson: Kirke i verdens hverdag. Bergen 1989
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
  • C. Vogt-Svendsen: Med Guds Ord i Fiendeland. Bergen, 1948
  • Unni Grevstad (red): Det handler om mennesker. Fortellinger om liv og verdighet. Kirkens Nødhjelp, Oslo 2007Del