Ny kirke

Sjømannskirken kunne innrede ny kirke i 1959. Den nye kirken hadde høye besøkstall, men gjennom 1960–1970-årene gjennomgikk norsk skipsfart enorme forandringer. Den norske sjømannsstanden ble redusert fra 55 000 sjøfolk i 1964 til 18 000 i 1975, samtidig ble liggetiden for skip i havn mye kortere. Resultatet ble at kirken i enda større grad enn tidligere jobbet mot andre grupper enn sjøfolk. Gjennom 1980- og 1990-årene ble au-pairer, forretningsfolk, studenter, turister og ikke minst trailersjåfører en del av den nye og moderne sjømannskirken i Hamburg. Kirken er fortsatt godt besøkt og tilbyr en rekke aktiviteter. I tillegg til gudstjenestene har den faste sosiale arrangementer som blant annet familietreff, basarkveld, senioren og gourmetkvelder.

Del