Det første leseværelset

De store havnene i Asia, og da særlig de kinesiske, havnet tidlig på Sjømannskirkens radar. Allerede fra 1890-årene viste norske redere stor interesse for de asiatiske skipsfartsmarkedene, og norske skip fikk blant annet en dominerende posisjon innenfor rishandelen mellom Indokina og Hong Kong og deler av den kinesiske kystfarten.

Da anledningen bød seg i form av en ildsjel, den tidligere styrmannen G. B. Gregersen, besluttet Sjømannskirken i 1905 å ta opp prøvevirksomhet i Shanghai. Organisasjonen ansatte Gregersen som assistent og han åpnet et leseværelse i byen. Men høykonjunkturen varte ikke, og da de nordlige havnene frøs til for vinteren i 1906, og farten på Shanghai dermed gikk kraftig ned, flyttet Gregersen virksomheten sørover til Hong Kong. Innen en uke hadde assistenten åpnet et «pent og centralt beliggende» leseværelse i byen. Men skipsfarten avtok også i Sør-Kina, og i 1907 fikk Gregersen ordre fra hovedkontoret i Bergen om å legge ned virksomheten. Det var rett og slett for få skandinaviske sjøfolk som kom i havn til å rettferdiggjøre den store investeringen det var å opprettholde arbeidet i et så fjernt himmelstrøk.

Del