Kilder

Kilder

Bud & Hilsen nr. 4/1906; nr. 1 & 2/1907; nr. 9/1907

Ingard Henriksen: Sjømannspresten Johan Nielsen. Den norske Sjømannsmisjons forlag, Bergen 1964

Vilhelm Vilhelmsen (red.): Den norske sjømannsmisjon i 75 år 1864–1939. Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre ved generalsekretær Vilhelm Vilhelmsen. J. D. Beyer boktrykker, Bergen 1939

Gunnar Christie Wasberg: Med norsk Sjømannsmisjon i hundre år 1864–1964. Sjøfartskultur og misjonstanke. Den norske sjømannsmisjons forlag, Bergen 1964

Sjømannskirken: Våre stasjoner. 1980

Sjømannskirkens årbøker 1949–1954; 1955–1969; 1970–1983

Del