Midt i krigssonen

Da japanerne rykket inn i Hong Kong ved juletider 1941, lå Sjømannskirkens hus nede ved havnen plutselig midt i en japansk garnisonsby med soldater omkring på alle kanter. Husene rundt ble forlatt, alle europeerne flyktet over til den andre siden, og byggene stod igjen røvet og plyndret og tatt i besittelse. Men sjømannsprest Nielsen ble. Han kamperte i sjømannskirken sammen med sine kinesiske tjenere, noen av deres slektninger og venner og en norsk sjømann, mens kuler og granater hvinte rundt hushjørnene. De huket seg ned for luftangrep og sov etter hverandre inne i spisestuen. Enn så lenge hadde japanerne respekt for de skandinaviske flaggene på verandaen.

Da kampene la seg fortsatte sjømannsprest Nielsen menighetsarbeidet blant både skandinaver og briter så godt det lot seg gjøre i den krigsherjede byen. Da alle de britiske prestene var blitt tatt til fange, holdt han også engelske gudstjenester i Røde Kors-hjemmet på Rosary Hill og i de britiske kirkene og kapellene fram til de ble tatt.

Sjømannskirken ble tatt av japanerne i 1943 og alle nordmennene i Hong Kong ble internert, foruten sjømannspresten selv. Han brukte dagene på et utstrakt hjelpearbeid, besøk i fangeleirene og i hjelpetroppen på hospitalet i det franske konventet som sykebærer. Det var så vidt han kom fra luftangrepene i april 1945 med livet i behold.

Del