Storhetstiden over

Etter hvert som årene gikk, ble det stadig færre og færre norsk anløp i Hong Kong. I 1982 ble 75 norske skip registrert, og de fleste av disse var i havn bare noen timer, maks et døgn. Dessuten var de fleste skipene som anløp Hong Kong på vei til eller fra Singapore eller Kobe, der det også var sjømannskirker.

Når det gjaldt de fastboende nordmennene i Hong Kong, som var forholdsvis mange, var de hovedsakelig misjonærer og en del forretningsfolk. De hadde liten anledning til å benytte seg av sjømannskirken utenom helgene. En del turister besøkte kirken ellers i uken, men det var ikke nok til å holde driften ved sjømannskirken gående. Spørsmålet om Sjømannskirkens fremtid i Hong Kong ble utredet høsten 1983, og ble det gjort vedtak om å innstille virksomheten med virkning fra 31. desember 1983.

Kirkebygget ble etter nedleggelsen brukt av den norske skolen i Hong Kong, og det ble også regelmessig holdt norske gudstjenester der.
Men høyhusbebyggelsen krøp stadig nærmere innpå, og bygget ble til slutt revet.

Del