En kirke i stadig endring

Sjømannskirken i Houston har som mange andre norske sjømannskirker endret karakter i takt med tiden. Fra midten av 1980-årene begynte antallet anløp av norske skip å synke. Det har også stadig blitt vanskeligere for de norske sjømannsprestene å komme om bord i skipene. I etterkant av 11. september-angrepene i 2001 har USA iverksatt strenge antiterrortiltak som blant annet begrenser besøk på skip som ligger i amerikanske havner. Dette har ført til at arbeidet mot sjøfolkene har blitt en mindre del av kirkens hverdag.  

På samme tid har norske fastboende blitt stadig flere. Houston er oljehovedstaden i USA, og over 140 norske bedrifter er etablert i byen. Kirken har et tett og godt samarbeid med det skandinaviske næringslivet.

Houstons ekstremvær har også preget sjømannskirken i byen. Georg Børresen kunne fortelle denne skremmende historien i Sjømannskirkens årbok for 1982–1984:

Tornadoen bukter seg videre, og med ett ser jeg et lystglimt, og så farer deler av tak, vegger, stoler, senger og bord høyt tilværs. Tornadoen har truffet et hus hvor bare grunnmuren blir tilbake, 500 meter unna kirken.

Selv om tornadoer ikke er hverdagslige fenomener, har sjømannskirken flere ganger måttet takle utfordringene som ekstremværet fører med seg. I 2005 ble sjømannskirken i New Orleans evakuert, og personalet ble innkvartert på sjømannskirken i Houston.  Men også kirken her måtte evakueres. Vinduer ble spikret igjen, og alle løse gjenstander ble fjernet slik at kirken ikke skulle få noen skader.

I 2008 ble det dramatisk for kirken da orkanen Ike traff Houston. Fire norske familier, deriblant syv barn, hadde søkt tilflukt i kirken. Orkanen var svært kraftig, og i løpet av natten rev den med seg både kirkespiret og deler av taket. Heldigvis ble ingen av menneskene i kirken skadet, og de materielle skadene ble snart utbedret.

Etter 45 år i drift har sjømannskirken i Houston en stor og levende menighet og fungerer både som religiøst, sosialt og kulturelt sentrum for de mange tusen nordmennene som bor i regionen.  

Del