Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 4/1982; nr. 10/1982; 6/1983; nr. 4/2004
  • Gjermund Glesnes: «Ike rev taket av sjømannskirken i Texas», www.vg.no,
  • publisert 13.9.2008
  • Sjømannskirkens årbok 1983–1993; 1994–2002  
  • «Våre stasjoner 2». Den norske Sjømannsmisjon 1980
  • Årsmelding for Houston stasjon 2012
Del