Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 20/1906;nr. 21/1907; nr. 20/1912
  • Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner i 50 aar, 1864–1914, Festskrift utgit av foreningens hovedstyre, A/S John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1914

Del