Jordskjelvet som snudde opp ned på det meste

Tretti år etter innvielsen av den første kirken i Kobe, i 1988, ble det innviet ny kirke på samme tomten, men denne gangen i et elleve etasjer høyt hotellkompleks. Med en stadig ekspanderende befolkning gjaldt det å utnytte hver en krok, og etter hvert som byen vokste rundt ble den gamle sjømannskirken for en miniatyr å regne blant høyblokkene. Som kompensasjon for tomten fikk Sjømannskirken tre etasjer i den nye blokken til disposisjon til kirke og boliger.

Sjømannskirkens økonomiske problemer tidlig i 1990-årene og det økende prisnivået i Japan gjorde driften i Kobe vanskelig, og i 1993 stod sjømannskirkens virksomhet i Japan i fare for å bli lagt ned. Men en kraftig snuoperasjon, der kirkestaben ble skjært ned til et minimum og en ny strategi for å utvide sjømannskirkens virksomhetsområde gjennom økt reisevirksomhet, sikret likevel driftsgrunnlaget. Men planene fikk en brå stopp den 17. januar 1995 da Kobe ble rammet av The Great Hanshin-Awaji Earthquake, et jordskjelv som snudde opp ned på det meste.

Sjømannskirken fikk store skader, og det ble satt i gang en stor nasjonal dugnad for sjømannskirken i Kobe med støtte fra politikere, 30 000 nordmenn og Norges Rederiforbund i tillegg til skandinavisk næringsliv i Norge og i Japan. Det ble samlet inn i overkant av fem millioner kroner, noe som dekket hele gjenoppbyggingen av kirken.

Selv om sjømannskirken i Kobe i utgangspunktet kom styrket ut av jordskjelvet – mobiliseringen for kirken hadde styrket dens posisjon blant folkene den var satt til å tjene – var langtidsvirkningene uunngåelige. Mange skandinaver flyttet fra området etter jordskjelvet, og tyngdepunktet i det skandinaviske miljøet i Japan ble flyttet nordover til Tokyo-området. Etterhvert tok Sjømannskirken konsekvensene av at grunnlaget for ordinær sjømannskirkedrift i Kobe ikke var til stede lenger. Sjømannskirken ble solgt i 2002, og arbeidet ble formelt lagt om til Ambulerende tjeneste Asia Øst.  

Del