Kilder

Av Historikarverksemda

Kilder

  • Eldrid Ingebjørg Mageli: The relationship between Norway and Japan, 1905–2005. Oslo 2006
  • Skip og Kirke nr. 4/1975; 3/1976
  • Sjømannskirkens årbøker 1955–1969; 1970–1981; 1994–2002
  • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk Sjømannsmisjon i hundre år 1864–1964. Sjøfartskultur og misjonstanke. Den norske sjømannsmisjons forlag, Bergen 1964
  • Kirkerådet i Kobe: Den norske sjømannskirke i Kobe, 25 år, 1958–1983
Del