Sjømannsmisjonskirken

Da kulturrevolusjonen førte til at de norske misjonsselskapene ble kastet ut av Kina, var det mange av misjonærene som fortsatte arbeidet i Japan. Flere av misjonsselskapene etablerte seg i Kobe, den mest internasjonale av de japanske byene. Kobe var en langstrakt by inneklemt på kyststripen mellom fjellene og Osaka-bukten.

Det var de norske misjonærene i Kobe som tok initiativet til et arbeid blant de norske sjøfolkene som kom til havnen. På den tiden vokste Kobe fram som en internasjonal havneby, og skipstrafikken på havnen var jevnt stigende. De åpnet sine hjem og arrangerte fester og sammenkomster for det stadig økende antall norske sjøfolk i havnen. Den 3. februar 1954 ble Den norske komite for arbeide blant sjøfolk i Kobe stiftet av representanter fra misjonærene i tillegg til den norske konsulen i byen. Komiteen henvendte seg til Sjømannskirken og ba ledelsen starte opp i byen, en henvendelse som ble godt mottatt. Sjømannskirken vedtok å starte prøvevirksomhet i havnen, og i november samme år ankom Sjømannskirkens pionerer i Japan, diakon Sverre Ulvestad og hans ektefelle Henny.

Del