Som en beroligende sprøyte

Arbeidet på sjømannskirken i Kobe blomstret i 1960-årene. Foruten misjonærflokken som utgjorde «stammen» i menigheten hadde det fram til da vært bosatt få skandinaver i området, men det ble stadig flere forretningsfolk som kom sammen med sine familier. Blant annet ble mange norske skip bygd og reparert i Japan på den tiden, og norske rederier sendte sine representanter til området. Sjømannskirken i Kobe ble deres naturlige samlingspunkt og miljøet rundt kirken var preget av et godt samarbeid mellom utenrikstjenesten, agentkontorene, Det Norske Veritas, ulike konsulentfirmaer og misjonsselskapene.

Kirken var ikke bare en søndagskirke, men også en hverdagskirke for skandinavene bosatt i området. Diskusjonskvelder og grillaftener samlet godt med folk både fra shippingkolonien og misjonsflokken. Det ble etablert en kvinneforening som arrangerte sitt første store julesalg i 1966, noe som ble en årlig tradisjon og en grunnpilar i kirkens økonomi. Og lenge var «Ikebana-fredagene» et populært innslag i ukeprogrammet ved kirken. Nesten alle kvinnene i kolonien møtte da opp for å lære av den japanske blomsteroppsettingslærerinnen som kom og holdt kurs. På spørsmål om hvordan det var å komme som nordmenn til Japan, svarer et norsk ektepar bosatt i Kobe følgende til Skip & Kirke i 1976:

«Det man opplever, er et fullstendig kultursjokk. Men, å komme på sjømannskirken er da som å få en beroligende sprøyte, som å komme til et lite stykke Norge.»

Med den internasjonale skipsfartskrisen i 1973 endret forholdene seg. Rederienes representanter ble kalt hjem til Norge, og mange av nybyggene fra de japanske verftene gikk rett i opplag. Det ble stadig lengre mellom de norske sjøfolkene som kom i havn, og minefeltene i byen ble stadig mindre – barene færre og forholdene i havneområdet forandret seg til det bedre. Var det fortsatt bruk for en sjømannskirke i Kobe? Ja. Til tross for et sviktende driftsgrunnlag fortsatte aktiviteten på sjømannskirken i Kobe, og det måtte et jordskjelv til før Sjømannskirken vurderte å legge ned i den japanske millionbyen.

Del