Fra sjøfolk til studenter, kunstnere og giftelystne

I takt med endringene i norsk skipsfart i 1970- og 1980-årene ble det stadig færre sjøfolk på leseværelset i København. Sjømannskirken rettet dermed blikket mot andre grupper nordmenn i byen. I tillegg til å være et religiøst møtested har sjømannskirken satset aktivt på å profilere seg som en norsk kulturinstitusjon. Sjømannskirken ønsker også å nå ut til småbarnsfamilier og det store studentmiljøet i byen, med aktiviteter som småbarnstreff, babysang, lørdagsgrøt, studentmiddager, organiserte kaféturer, studentgudstjeneste og egen lesesal i kirken. Den er også et av de mest populære alternativene for nordmenn som ønsker å gifte seg i utlandet.

Kirken er en av de best besøkte norske sjømannskirkene med over 20 000 årlige besøkende i begynnelsen av 2010-årene.

Del