En kirke i vekst

I 1996 etablerte Sjømannskirken seg i egne lokaler på strandpromenaden i Puerto del Carmen.

Samtidig ble sjømannsprest Alis Imsland ansatt på helårsbasis, ettersom stadig flere nordmenn nå kom til øya. Den nye kirkestuen var liten og koselig med 25 sitteplasser, men viste seg raskt å bli for liten. Allerede i 1997 kjøpte kirken derfor to nye seksjoner av bygningen slik at kirkens areal tredoblet seg. Dette gav muligheter til å avholde større arrangementer, og besøkstallet til kirken gikk også kraftig opp. Etter ti år med kontinuerlig vekst var sjømannskirken på Lanzarote igjen nødt til å ekspandere. Denne gangen ble det satset på et helt nytt lokale, og i løpet av 2006 ble ny kirke planlagt, bygget og vigslet.

Sjømannskirken på Lanzarote er per 2014 en aktiv og godt besøkt kirke. Selv om kirken betjener både fastboende og langtidsturister, er det korttidsturistene som utgjør den største andelen av brukerne. Dette gjør at aktiviten svinger i takt med antallet korttidsturister som legger ferien sin til Lanzarote hvert år. I 2011 hadde sjømannskirken over 14 000 besøkende.

Kirken har åpent seks dager i uken, og arrangerer blant annet norsk- og spanskkurs, samtalegrupper, lørdagsgrøt og hyggekvelder. Kirken har eget kor, og hver søndag er det gudstjenester og kirkekaffe.

Del