Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 1/1990; nr. 6/2006
  • Sjømannskirkens årsbøker 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Lanzarote, www.sjømannskirken.no [lesedato 26.7.2013]
Del